Työterveyshuolto


Ergo-Selkäklinikalla on pitkäaikainen kokemus kuntoutuspalvelujen tuottamisesta eri toimialojen yrityksille. Työterveyshuollon palvelumme tähtäävät akuuteissa sairaustapauksissa mahdollisimman nopeaan työhön paluuseen, kroonistumisen ehkäisemiseen ja selkeään kustannussäästöön kuntoutuskustannuksissa. Merkittävä osa toteutettavaa työterveyshuoltoa on tuki- ja liikuntaelinsairauksien ennaltaehkäisy.

Olemme olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa eri tahojen kanssa mm. EU:n sosiaalirahaston tukemia TYKY-hankkeita. Työkyvyn ylläpito on tiimi-työtä, jota yrityksessämme toteuttaa moniammatillinen työryhmä hyvien käytänteiden mukaisesti. Toimimme yhteistyössä kaikkien Kotka-Hamina talousalueen merkittävien työterveyshuoltoa tuottavien yritysten kanssa. Yrityksille tarjottaviin palveluihin kuuluu luonnollisesti työntekijöiden tuki- ja liikuntaelimistön terveydentilan vaaliminen, minkä lisäksi suoritamme erilaisia terveyskartoituksia sekä työ- ja toimintakykyä kuvaavia ja mittaavia testejä.
Lisätietoja: OMT-fysioterapeutti Juha Hiltunen, 05-2197300